Menu

Antwerp Nautical Event

(texte français dessous)

 

Op 3, 4 en 5 maart zijn wij aanwezig op het Antwerp Nautical Event. Dit interactieve event, waar beleving op en rond het water centraal staat, richt zich op de plezier- en de binnenvaart. Samen met meer dan 50 andere exposanten nodigen we u graag uit voor dit gratis event.

Er staan tal van gratis activiteiten op het programma. Zo kan je onder andere inschrijven voor rondvaarten door de Antwerpse stadshaven en een zeilinitiatie. Ook is er een speaker’s corner waar lezingen worden gegeven, bijvoorbeeld door Piet Smet, de kapitein van het populaire televisieprogramma ‘Over de Oceaan’. Hij komt vertellen over zijn avonturen aan boord en over zijn eigen carrière. Verder staan er nog heel wat andere interessante lezingen gepland. Wie op zoek is naar meer praktische informatie kan onder meer workshops volgen over het onderhoud van zeilen met North Sails en motoren met Volvo Penta.

Dit jaar krijgt de bezoeker ook de mogelijkheid om zijn bezoek aan het event te koppelen aan een overnachting op het riviercruiseschip Emily Brontë. Meer informatie over de kamers vind je hier.

We kijken er naar uit jullie terug te zien en samen te klinken op een mooie toekomst. Tot dan!


Les 3, 4 et 5 mars, nous serons présents à l’Antwerp Nautical Event. Cet événement interactif, où l’expérience sur et autour de l’eau est centrale, met l’accent sur la plaisance et la navigation intérieure. Avec plus de 50 autres exposants, nous aimerions vous inviter à cet événement gratuit.
De nombreuses activités gratuites sont au programme. Par exemple, vous pouvez vous inscrire à des excursions en bateau dans le port d’Anvers et à une initiation à la voile. Il y a aussi un coin des orateurs où des conférences sont données, par exemple par Piet Smet, le capitaine de la populaire émission de télévision « Over de Oceaan ». Il racontera ses aventures à bord et sa propre carrière. De nombreuses autres conférences intéressantes sont également prévues. Ceux qui recherchent des informations plus pratiques peuvent, entre autres, suivre des ateliers sur l’entretien des voiles avec North Sails et des moteurs avec Volvo Penta.
Cette année, les visiteurs auront également la possibilité de lier leur visite à l’événement à une nuitée sur le bateau de croisière fluviale Emily Brontë. Plus d’informations sur les chambres peuvent être trouvées ici.
Nous avons hâte de vous revoir et de boire sur un avenir radieux ensemble. à bientôt!

 

© 2024 - Nautibel Motionmill webdesign, seo & internet services