Menu

Openbare overlegvergadering MRP

Op 19 april 2023 werd de herziening van het marien ruimtelijk plan in Oostende afgetrapt door de minister van de Noordzee en de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dinsdag 28 mei 2024, iets meer dan een jaar later, is de publieksraadpleging van het ontwerp marien ruimtelijk plan van start gegaan. Deze loopt nog tot en met 27 augustus 2024.

Tijdens de periode van de publieksraadpleging is er ook een openbare overlegvergadering, waarin het plan wordt uiteengezet en de mogelijkheid wordt voorzien om vragen te stellen. De vergadering vindt plaats op 1 juli 2024, van 14u tot 15u30, in zaal Fúlì in het gebouw van de FOD Volksgezondheid (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel). Inschrijven voor deze vergadering kan tot en met 25 juni via deze link.

Meer informatie over de publieksraadpleging is te vinden op deze webpagina.

© 2024 - Nautibel Motionmill webdesign, seo & internet services