Menu

Missie - visie - strategie

Missie

 • De boodschap verspreiden: Activiteiten rond en op het water zijn plezierig en ontspannend voor iedereen.
 • De bedrijfsbranche zich optimaal laten ontwikkelen.

 

Visie

 • Pleziervaart en watersport toegankelijk maken voor iedereen.
 • De watersport- en pleziervaartsector een belangrijkere plaats geven in de samenleving.
 • Anomalieën, die de ontwikkeling van de sector bedreigen, opsporen, voorkomen of verhelpen.

Langetermijnstrategie

 • Het inzetten van alle deskundigheid, zowel van de eigen leden als van externe experts, om de belangen van de aangesloten leden te behartigen.
 • Het bezorgen aan haar leden en de eindgebruikers van betrouwbare en relevante informatie.
 • Het organiseren van inspirerende evenementen (beursbezoeken, infosessies, netwerkmomenten).
 • Het onderhouden van relaties met overheden en beleidsmakers. Door dit netwerk waakt Nautibel over hindernissen op vlak van wetten, reglementen en voorschriften die de groei bemoeilijken.
 • Samenwerken met watersportfederaties.
 • Komen tot één krachtige beroepsfederatie.

Kernwaarden

Betrokken, integer, grensverleggend, innovatief.

Operationele doelstellingen

 • Het geven van juridisch advies.
 • Het aanspreekpunt zijn voor haar leden.
 • Naambekendheid met inhoud.
 • Vlotte communicatie.
 • Uitvoering van de herstructurering.
 • Het creëren van een ontmoetingsplaats voor handelsmissies.

 

Nautibel, dat zijn wij samen.

© 2024 - Nautibel Motionmill webdesign, seo & internet services