Menu

Examen Beperkt en Algemeen Stuurbrevet

Algemeen

  • De aanvragen en de administratieve controle gebeurt door de organiserende federatie, in dit geval NAUTIBEL.
  • De examencentra zijn gevestigd in de gebouwen van de overheid in Oostende, Antwerpen en Brussel.
  • De examendata (tijdens de weekdagen) en locaties worden op een overheidswebsite geselecteerd.
  • De examens worden op PC aan de hand van een multiple choise systeem afgelegd.
  • De resultaten zijn onmiddellijk beschikbaar.

Aanvraag voor examen indienen

De aanvrager voor het examen vult, net zoals in het verleden, een aanvraagformulier in. Dat is downloadbaar op de websites van de organisaties. (Klik hier) Dit formulier wordt, samen met een doktersattest en een kopie van de identiteitskaart, aan de organisatie / NAUTIBEL bezorgd.
Het beste is uw aanvraag schriftelijk in te dienen. U moet toch ook bijlagen indienen met een authentieke ondertekening, zoals het doktersattest. NAUTIBEL houdt alle kopieën in uw dossier bij.

Aanvraagformulier examen stuurbrevet

NAUTIBEL brevet: Jozef Matthys, Kroonstraat 19, 3210 Lubbeek.
Mailen kan: brevet@nautibel.be
Telefoneren kan eveneens: +32 (0)16 25 64 82

Het deelnamegeld voor het examen bedraagt € 75. U kunt dit storten op de rekening BE33 0682 4377 2646. Van zodra dit, plus de documenten en het deelnameformulier, in ons bezit is, krijgt u een toegangscode waarmee u uw examendag en uur kan selecteren en dus officieel inschrijven. Deze inschrijving kan alleen via een website van de overheid. Om in te loggen moet de kandidaat over een token(toegangscode) beschikken of de eID; een digitale identiteitskaartlezer.
Klik hier voor informatie over registratie bij de overheid / Token aanvragen

Klik hier voor informatie over eID

Eens ingeschreven, correspondeert de overheid rechtstreeks met de examinandus.

Achtereenvolgende stappen om in te schrijven

  1. Wens je het examen af te leggen voor vraag 1 tot 20, kies dan het examen beperkt stuurbreveten plan de datum in.
  2. Wens je het examen af te leggen voor vraag 21 tot 40, kies dan voor aanvulling voor algemeen stuurbrevet en plan de datum in.
  3. Wens je een examen af te leggen voor vraag 1 tot 40, kies dan voor het examen algemeen stuurbrevet en vervolgens “algemeen en beperkt stuurbrevet vragen 1 tot 20” waarvoor hij dan de datum vastlegt. Daarna kiest hij nogmaals “algemeen stuurbrevet ” en dan “bijkomende vragen voor algemeen stuurbrevet vragen 21 tot 40” en legt ook hier de datum voor vast. Hij heeft dus de 2 onderdelen samen gekozen!

Iemand die enkel een deel wenst af te leggen mag zeker NIET inschrijven voor algemeen stuurbrevet maar moet 1 van de 2 andere opties kiezen.

Examens, waar en wanneer?

De examens worden afgenomen in door de overheid ingerichte examencentra. De multiple choice vragen worden op de PC’s (computers) van het centrum naar keuze beantwoord.

Examencentra en openingstijden:

 

Berchem: Posthoflei 5 – 2600 Antwerpen (Berchem)

– dinsdag en donderdag, 09.00 – 12.00 u en 13.00 – 16.00 u.
– vanaf 1 oktober tot 31 maart : donderdag

Brussel: Vooruitgangstraat 56 – 1210 Brussel

– donderdag: 09.00 – 12.00 u en 13.00 – 16.00 u.

Oostende: Natiënkaai 5 – 8400 Oostende

– maandag en woensdag: 09.00 – 12.00 u en 13.30 – 15.30 u.

De adressen en toegangstijden van de centra worden ook in de correspondentie vermeld.

NAUTIBEL-TIP: alle FOD examencentra liggen op een korte wandelafstand van stations.

Puntentoekenning, examentijd en taal

Men moet 50 % halen in ieder van de afzonderlijke examenonderdelen en 60 % op het geheel zowel voor het Beperkt als voor het Algemeen stuurbrevet. Voor het Beperkt Stuurbrevet zijn er 12 vragen over reglementen, 4 vragen over navigatie en 4 vragen over vaartechniek. Bijkomend voor Algemeen Stuurbrevet zijn er 14 vragen over reglementen en 6 vragen over navigatie.
Voor een juist antwoord krijgt men 3 punten, een fout antwoord geen punten. Er worden ook geen punten meer afgetrokken voor foute antwoorden. De examentijd is twee uur voor zowel Algemeen- als Beperkt Stuurbrevet. Voor een bijkomend examen, Beperkt of Algemeen, heeft men één uur de tijd.
De examens vinden plaats in het Nederlands of in het Frans. In het Duits kan het alleen op aanvraag.

Geslaagd, en nu?

Bij het verlaten van het examencentrum krijgen de examinandi hun uitslag direct mee. Dit sturen ze naar de organiserende organisatie/NAUTIBEL, samen met het dienstboekje dat de vaarpraktijk aantoont.
Het dienstboekje beschrijft de vaarervaring van de examinandus. Die moet minstens 12 uur beslaan onder toezicht van een ervaren jachtschipper of 6 uur onder toezicht van een erkende vaarschool. De praktijkuren mogen enkel op de Europese binnenwateren/kanalen/rivieren worden gevaren.
De finale administratieve afwerking van de toekenning van het brevet ligt in deze fase terug bij de organisatie. Die controleert of er aan alle voorwaarden is voldaan en, zo ja, geeft dan groen licht aan de overheid om het brevet naar de examinandus te sturen.
De nieuwe brevetten worden voortaan gedrukt op veiligheidsdragers en vermelden geen adres meer, wel het rijksregisternummer.

Aandachtspunten

Indien men een herexamen wil afleggen, nadat men in een eerste examen in 2014 (of vroeger) gefaald heeft, is het deelnamegeld voor deze herinschrijving € 37,50.
Voor examinandi die vanaf 1/1/15 in de PC examens falen en een herexamen willen afleggen, wordt dit gratis.
Omdat het Algemeen Stuurbrevet inhoudelijk moet corresponderen met de inhoudelijke ICC omvang (‘C’ = coast), zullen er nieuwe vragen bijkomen ivm. kustnavigatie.
Het pakket met examenvragen zal binnen afzienbare tijd worden uitgebreid.
In de kennis van de te kennen stof wordt gerefereerd naar EHBO. Het ministerie refereert daarvoor naar het basiscursusboek van het Rode Kruis. Het huidige handboek ‘Leidraad’ dat door Aquamedia / VVW wordt uitgegeven zal daarom een bijlage krijgen of worden aangepast bij de volgende druk. Intussen adviseert NAUTIBEL ook de EHBO gegevens die opgenomen zijn in Pilotbooks zoals de REEDS en/of de Bloc Marin en de uitgaven van Altaïr.
Het is mogelijk dat deze nieuwe regeling na evaluatie zal worden bijgestuurd. Zo is bvb de puntentelling wel bedoeld om het examen ernstiger te maken, maar laat tegelijk een vorm van gissen toe omdat fouten niet bestraft worden met puntenaftrek.

© 2020 - Nautibel Motionmill webdesign, seo & internet services