Menu

Examen Beperkt en Algemeen Stuurbrevet

VOOR ALLE INLICHTINGEN KUN JE TERECHT OP Telefoon  052 / 550 684.  GSM : 0473 / 351 963

https://nccrequests.apps.mobilit.fgov.be/link/fed/E03

OPGELET! VANAF 1 JULI 2021 VERPLICHTE PRAKTIJKTESTEN.

Bekijk de eindtermen voor motorboot hier.

 

Nieuwe procedure AANVRAAG INSCHRIJVING EXAMEN vanaf 15/01/2020

Opstart en opening van je dossier.

 

Gebruik het aanvraagformulier van de FOD Mobiliteit hier klikken

 

Vanaf 15 jaar mag je examen doen. Indien geslaagd, krijg je het Stuurbrevet vanaf je 16 jaar.

 

Vul vak A volledig aan met je persoonlijke gegevens, (liefst in hoofdletters) en onderteken het formulier. Geef aan welk(e) brevet(ten) je wenst te bekomen.

– Beperkt Stuurbrevet (één examenmodule),

– Algemeen Stuurbrevet (twee examenmodules).

 

Vak B is voor de administratie

 

Vak C : vul enkel de gekozen organisatie in : E03 NAUTIBEL

Stuur dit formulier, niet aangetekend,  samen met een copie van je identiteitskaart, (recto verso) naar

Nautibel Brevetten en ICC’s

Hoogweg 47, 9255 Opdorp

 

Je betaalt éénmaal 50 € op het rekeningnummer  BE33 0682 4377 2646 van NAUTIBEL

Je ontvangt van Nautibel een bevestiging van de betaling.

Inschrijving tot het/de examen(s)                                 Log in op de website van de FOD:

 https://nccrequests.apps.mobilit.fgov.be/link/fed/E03 

Inloggen doe je met een elektronische identiteitskaart en een gepaste  kaartlezer.                               Heb je geen kaartlezer, dan kan je een federaal token aanvragen op www.belgium.be.

Indien je wenst deel te nemen aan het examen voor het bekomen van een Beperkt Stuurbrevet, moet je bij de FOD slechts één inschrijving doen.

Wens je ook deel te nemen aan het examen tot het bekomen van het Algemeen Stuurbrevet, moet je twee aparte inschrijvingen doen: “Beperkt Stuurbrevet” én “Aanvulling Algemeen Stuurbrevet”.

Je kiest zelf de examenplaats, de datum én het uur. Bij voldoende beschikbaarheid kan je 2 examens op dezelfde dag plannen.

Voor elk examen rekent de Overheid je rechtstreeks 38 € aan. ( Ook voor de herexamens).

Je ontvangt voor elk examen apart een factuur van de FOD én je betaalt deze dus ook apart.

 

Vergeet niet de uitnodigingen voor de examens (met het uniek examennummer) samen met je ID-kaart mee te nemen naar het examen.

Na afloop van het examen zal je dezelfde dag nog per mail je resultaten ontvangen.

Indien je niet geslaagd bent, kan je met dezelfde link een herexamen aanvragen. Je regelt opnieuw de storting naar de FOD. Nautibel rekent u niet opnieuw administratiekosten, binnen de 2 jaar na de eerste aanvraag.

Indien je geslaagd bent, dan stuur je een kopie van het resultaat van je examen, Beperkt en/of het Algemeen stuurbrevet per gewone post naar :

 

Nautibel Brevetten en ICC’s

Hoogweg 47,   9255 Opdorp

Als alle voorwaarden vervuld zijn, ontvang je het Stuurbrevet rechtstreeks van het Ministerie (FOD Mobiliteit & Verkeer)

 

 

Informatie over het examen.

 

Het theoretisch examen bestaat uit een meerkeuzeproef (30 vragen) op computer.

Een goed antwoord levert 1 punt op, een fout antwoord of geen antwoord geeft 0 punten.

Het examen van Beperkt Stuurbrevet bestaat uit 3 examenonderdelen:

  • Reglementen Binnenwateren (12 vragen)
  • Navigatie, getijden en stromingen, bebakening en nautische instrumenten (10 vragen)
  • Veiligheid, manoeuvres, meteo en EHBO (8 vragen).

Om te slagen moet u minimaal 50% behalen per examenonderdeel en 60% in totaal.

 

Het examen Aanvulling tot Algemeen Stuurbrevet bestaat uit 3 examenonderdelen:

  • Reglementen op zee, Beneden-Zeeschelde, Belgische kust (10 vragen)
  • Navigatie, getijden en stromingen, bebakening en nautische instrumenten (10 vragen)
  • Veiligheid, manoeuvres, meteo en EHBO (10 vragen).

Om te slagen moet u minimaal 50% behalen per examenonderdeel en 60% in totaal

Er zijn wekelijks examens te Antwerpen, Posthoflei 5 in Berchem, te Oostende, Natiënkaai 5 en in de Vooruitgangstraat 56 te Brussel. De examens zijn op alle locaties tweetalig.

 

Praktijkervaring

Vanaf 1 juli 2021 is er een praktijktest met een erkende vaarschool verplicht en is 3 jaar geldig

Bekijk de eindtermen voor motorboot hier.

Geldigheid van het algemene dossier is beperkt tot 3 jaar

 

Voor wat betreft de examens :  indien men in het verleden geslaagd was voor het Beperkt of/en voor het Algemeen Stuurbrevet, dan blijft dit geldig. (1994-2018)

Om de oude dossiers te heropenen wordt er een administratiekost van 20 € aangerekend

Het doktersattest is slechts 3 maand geldig.                                                                                                                                                      

Voor extra inlichtingen telefoneer Telefoon: 052 / 550 684, GSM : 0473 / 351 963 of mail naar  brevet@nautibel.be

Examencentra en openingstijden:

 

Berchem: Posthoflei 5 – 2600 Antwerpen (Berchem)

– dinsdag en donderdag, 09.00 – 12.00 u en 13.00 – 16.00 u.
– vanaf 1 oktober tot 31 maart : donderdag

Brussel: Vooruitgangstraat 56 – 1210 Brussel

– donderdag: 09.00 – 12.00 u en 13.00 – 16.00 u.

Oostende: Natiënkaai 5 – 8400 Oostende

– maandag en woensdag: 09.00 – 12.00 u en 13.30 – 15.30 u.

Namen: Rue des Bourgeois 7 – Bloc A, 5000 Namur

  • maandag, 10.00 – 12.00 u en 13.00 – 15.00 u.

De adressen en toegangstijden van de centra worden ook in de correspondentie vermeld.

NAUTIBEL-TIP: alle FOD examencentra liggen op een korte wandelafstand van stations.

Puntentoekenning, examentijd en taal

Men moet 50 % halen in ieder van de afzonderlijke examenonderdelen en 60 % op het geheel zowel voor het Beperkt als voor het Algemeen stuurbrevet. Voor het Beperkt Stuurbrevet zijn er 12 vragen over reglementen, 4 vragen over navigatie en 4 vragen over vaartechniek. Bijkomend voor Algemeen Stuurbrevet zijn er 14 vragen over reglementen en 6 vragen over navigatie.
Voor een juist antwoord krijgt men 3 punten, een fout antwoord geen punten. Er worden ook geen punten meer afgetrokken voor foute antwoorden. De examentijd is twee uur voor zowel Algemeen- als Beperkt Stuurbrevet. Voor een bijkomend examen, Beperkt of Algemeen, heeft men één uur de tijd.
De examens vinden plaats in het Nederlands of in het Frans. In het Duits kan het alleen op aanvraag.

Geslaagd, en nu?

Bij het verlaten van het examencentrum krijgen de examinandi hun uitslag direct mee.
Er moet dus nu ook nog een praktijkexamen afgelegd worden. Pas nadat dit succesvol afgerond werd kun je alles doorsturen naar NAUTIBEL
De finale administratieve afwerking van de toekenning van het brevet ligt in deze fase terug bij de organisatie. Die controleert of er aan alle voorwaarden is voldaan en, zo ja, geeft dan groen licht aan de overheid om het brevet naar de examinandus te sturen.
De nieuwe brevetten worden voortaan gedrukt op veiligheidsdragers en vermelden geen adres meer, wel het rijksregisternummer.

Aandachtspunten

Indien men een herexamen wil afleggen, nadat men in een eerste examen in 2014 (of vroeger) gefaald heeft, is het deelnamegeld voor deze herinschrijving € 37,50.
Voor examinandi die vanaf 1/1/15 in de PC examens falen en een herexamen willen afleggen, wordt dit gratis.
Omdat het Algemeen Stuurbrevet inhoudelijk moet corresponderen met de inhoudelijke ICC omvang (‘C’ = coast), zullen er nieuwe vragen bijkomen ivm. kustnavigatie.
Het pakket met examenvragen zal binnen afzienbare tijd worden uitgebreid.
In de kennis van de te kennen stof wordt gerefereerd naar EHBO. Het ministerie refereert daarvoor naar het basiscursusboek van het Rode Kruis. Het huidige handboek ‘Leidraad’ dat door Aquamedia / VVW wordt uitgegeven zal daarom een bijlage krijgen of worden aangepast bij de volgende druk. Intussen adviseert NAUTIBEL ook de EHBO gegevens die opgenomen zijn in Pilotbooks zoals de REEDS en/of de Bloc Marin en de uitgaven van Altaïr.
Het is mogelijk dat deze nieuwe regeling na evaluatie zal worden bijgestuurd. Zo is bvb de puntentelling wel bedoeld om het examen ernstiger te maken, maar laat tegelijk een vorm van gissen toe omdat fouten niet bestraft worden met puntenaftrek.

© 2024 - Nautibel Motionmill webdesign, seo & internet services