Menu

Aanvraag ICC stuurbrevet

ICC vaarvergunning voorbeeld

 • Wat is het ICC?
 • Hoe aanvragen?
 • Aandachtspunten bij de aanvraag
 • Afwerking aanvraag

Het ICC (International Certificate for operators of pleasure Craft) is een internationaal vaarbewijs dat in de meeste Europese landen wordt erkend. Het ICC is, eens toegkend, levenslang geldig

Categoriën van het ICC

Volgens de plaats waar men wenst te varen:

 • “I” (inland): varen op de binnenwateren
 • “C” (coast): varen in de kustwateren

Volgens het type vaartuig:

 • “M” (motor): varen met motorboten
 • “S” (sail): varen met zeilboten

Waarom ICC?

De huidige, in België uitgereikte vaarbevoegdheidsbewijzen worden niet over de hele wereld erkend en geaccepteerd. Toch is het noodzakelijk als jachteigenaar of huurder zijn kunde te kunnen staven met een erkend document. Het ICC is als internationaal vaarbewijs erkend in de meeste Europese landen en vermijdt zo de twijfels rond de andere bewijzen.

 

 

 

Aanvraagformulier

1) Vul het officiële aanvraag formulier volledig en juist in. Onvolledige of onjuiste formulieren worden niet aanvaard door de FOD Mobiliteit.

ICC aanvraag formulier Nederlands = aanvraagformulier voor een icc

Bij sommige computers zal de vraag (bovenaan) gesteld worden of je het document wil openen (met Acrobat) of opslaan.

Je kunt best dit bestand downloaden en dan invullen (zoek in je downloadmap) via Adobe Acrobat. Een ander programma zal niet lukken.

Zorg ervoor dat je de laatste gratis versie van Acrobat reader op je toestel staan hebt. Dit vind je hier

2) Invulmogelijkheden: manueel of elektronisch

U hebt de keuze om dit elektronisch op uw computer in te vullen en vervolgens het geheel uit te printen. Bij het elektronisch invullen worden bepaalde codes automatisch ingevuld op basis van de door u ingegeven informatie.

OF u kunt het formulier uitprinten en vervolgens manueel invullen.

ICC - toegang tot grenzeloos vaarplezier3) Aandachtspunten

 • Vaarbevoegdheid
  Duid de Belgische vaarbevoegdheidsbewijzen aan die u bezit.
 • Niveaus van uw vaarbrevetten en vergunningen
  Op de rugzijde van het aanvraagformulier staat belangrijke bijkomende informatie, waaronder een tabel die aangeeft op welke type ICC ieder nationaal vaarbevoegdheidsbewijs recht geeft. Vooral voor wie het formulier met de hand invult, is deze tabel belangrijk.

4) Bewijs van uw huidige vaarvergunningen

Van de bewijzen of brevetten die u bezit moet u een kopie meesturen.
Bezit u echter meerdere vergunningen of brevetten (bvb het algemeen stuurbrevet) dat op zowel de I als de C vaargebieden slaat, beperkt u zich best tot het huidige bewijs met van het hoogste niveau.

5) Keuze: motor- of zeilaandrijving

Hier geeft u aan voor welke type voorstuwing u opteert, motor(M) of zeil (S) of beide.
OPGELET: De optie motor (M) kan zonder bijkomende voorwaarden worden aangekruist. Indien u de optie zeilen aangeeft, moet u de rubriek daartoe invullen en daarbij dus verklaren dat u voldoende praktijkervaring met het zeilen hebt opgedaan.
Vrijwel alle zeiljachten beschikken over een motor. Ook voor pleziervaarders die alleen op zeiljachten varen, is het aangewezen de optie motor (M)aan te kruisen.

ICC ook voor het huren van jetski's6) Handtekening

Het afgedrukte formulier moet u manueel dateren en ondertekenen, vooraleer het te versturen als origineel naar de ICC-verantwoordelijke van NAUTIBEL.

7) Bijlagen

Van alle vaarbevoegdheidsbewijzen, die in het formulier worden vermeld, dient een kopie worden bijgevoegd. Aangekruiste vaarbevoegdheidsbewijzen waarvan geen kopie wordt aangeleverd worden niet in aanmerking genomen.
Voeg een kopie van uw identiteitskaart bij of de print van de ID chip van uw identiteitskaart.
Voeg bij het formulier een recente, duidelijke pasfoto bij. Afmeting 35 mm x 45 mm (bxh) in zwart/wit of in kleur met een witte achtergrond. (voorwaarden pasfoto hier)

8) Adres

Stuur het volledige dossier (aanvraagformulier + bijlagen / kopieën en pasfoto) naar
NAUTIBEL Jozef Matthys, Kroonstraat 19 – 3210 Lubbeek

Dit kan met gewone post, dus niet aangetekend.

Extra info: bel 016/25 64 82. of mail: brevet@nautibel.be

Verdere stappen

Stort de som van 65 euro op rekening van NAUTIBEL op het rekeningnummer IBAN: BE33 0682 4377 2646 of 068-2437726-46.

Vermeld uw NAAM, VOORNAAM EN GEBOORTEDATUM.
Vermeld in de opdrachtregel: “ Aanvraag ICC + de naam “ (indien er meerdere aanvragen zijn, graag voor iedere persoon een aparte betaling doen)

NAUTIBEL vervolledigt de aanvraagprocedure bij de overheid nadat uw aanvraagdossier ons heeft bereikt en de som is gestort op de bankrekening.

NAUTIBEL stelt alles in het werk om de ICC kaart zo snel mogelijk bij u te leveren.

© 2021 - Nautibel Motionmill webdesign, seo & internet services