Menu

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Sedert een aantal jaren moet je nu on-line je vergunning aanvragen via Visuris. Je moet een account aanmaken en dan kun je kiezen voor een periode van het jaar of een gans jaar. De prijzen variëren naargelang de lengte van je boot. Merk op dat je een vergunning nodig hebt van zodra je boot in het water ligt in Vlaanderen, varen of niet!

 

PLBBij ernstige noodsituaties is het aan te bevelen om een EPIRB te gebruiken. Alle reddingsdiensten vinden via het automatisch getransfereerde MMSI nummer alle gevevens van het schip, wat de SAR interventie aanzienlijk efficienter maakt.

Een PLB (Personal Locator Beacon) kan behulpzaam zijn bij een man over boord situatie. Maak onderscheid tussen de systemen die van de AIS communicatie, dan wel van sattellietcommunicatie gebruik maken. De codering die wordt uitgezonden geeft echter geen bijkomende informatie over de noodsituatie én PLB’s maken geen deel uit van het wereldwijde GMDSS-systeem. Het is ook aangeraden om bij het gebruik ervan in andere landen, zich vooraf te informeren omtrent de regelgeving bij de bevoegde administratie.

In België is het gebruik van een PLB vergunningsvrij mits registratie op de website van de COSPAS-SARSAT dienst te gebeuren- op eigen verantwoordelijkheid en initiatief. Het is zeer belangrijk dat alle gegevens worden ingevuld in de databank!

De maritieme dienst van het BIPT doet geen registratie meer van de hexadecimale codes van deze bakens. Dit moet uitgevoerd worden door de eigenaar van de apparatuur via de officiële website van Cospas-Sarsat: www.406registration.com

Heeft men een speciale vaarvergunning voor de stuurman nodig om op zee te varen?

Heeft men een speciale vergunning nodig om op de binnenwateren te varen?

Dit is de kust tussen de Franse grens en de Nederlandse Grens tot 12 zeemijlen in zee. Plus de zg Beneden Zeeschelde. Dit is het traject van de Schelde tussen de gefingeerde lijn tussen Hoboken en Burcht, stroomopwaarts Antwerpen en de Belgisch Nederlandse grens, stroomafwaarts Antwerpen.
Alle andere bevaarbare waterlopen (kanalen, rivieren en andere stromen waarop scheepvaart toegelaten is) worden aanzien als binnenwater.

Neen, want een GSM heft een hele reeks beperkingen die aan het doel van het reguliere communicatietoestel dat in de scheepvaart gebruikt wordt voorbij gaan. De VHF of de marifoon genoemd heeft een hele reeks openbare kanalen, waardoor bvb reddings of andere noodoperaties ook daar anderen kunnen gevolgd worden.

De transparantie van het VHF verkeer is ook goed bvb bij drukke sluizen of andere scheepvaartverkeerknelpunten, zodat andere schepen de evolutie kunnen volgen. De nieuwe generatie van VHF toestellen zijn ook uitgerust met automatische noodmeldingsknoppen. De actieradius van de VHF volgt de zendcapaciteit van de boot.

Een GSM is per definitie een contactmiddel tussen twee toestellen, wat dus voor derden in de tijd van het gesprek onbereikbaar is. Om iemand met de GSM te bereiken moet men het nummer kennen. Dit is vooral in een noodsituatie erg hinderlijk. De actieradius van de GSM is beperkt tot aan wal.

Helemaal niet. De term rubberboot stamt uit de tijd dat men canvas, bestreken met eerst olie, teer of andere bitumen zoals rubber, gebruikte om banden en andere lucht en waterdichte volumes te maken. Sinds jaren zijn er hoogwaardige soepele samenstellingen op de markt die de basis vormen voor de zg opblaasboot. Deze stoffen zijn beter bestand tegen de UV straling, laten meer extreme vormgeving toe en zijn beter bestand tegen puntimpact.

StuurbrevettenBrevetten

Varen op de binnenwateren = bevaarbare waterlopen zonder getijdeinvloed

Verplicht voor pleziervaartuigen die sneller kunnen varen dan 20 km/u en/of langer zijn dan 15 meter.
Beperkt Stuurbrevet

 

Varen op de binnenwateren = bevaarbare waterlopen met getijdeinvloed

Verplicht voor pleziervaartuigen die sneller kunnen varen dan 20 km/u en/of langer zijn dan 15 meter.
Algemeen Stuurbrevet

 

Varen in kustwater / Noordzee

aanbevolen Yachtman brevet

 

Internationaal erkend vaarbewijs

ICC

Verkrijgbaar nadat men een Beperkt of Algemeen Stuurbrevet heeft behaald

© 2024 - Nautibel Motionmill webdesign, seo & internet services