Menu

Veilig varen begint bij goede voorbereiding

NAUTIBEL advies voor veiliger varen

 

Goed gebruik van de VHF - marifoonWatersport is plezier. Iedereen, of zij of hij, die op een plank staat, in een opblaasboot dobbert of de zeeën bedwingt met een RIB, een zeiljacht of een motorboot, doet dit voor zijn plezier.

Maar de zee, het avontuur, de sport en alle variaties op waterfun houden risico’s in. De term goed zeemanschap is even valabel als de term goed huisvaderschap. Het gaat er in beide gevallen om, om op een verantwoordelijke, zinnige  en veilige manier met deze vrijetijdsbesteding om te gaan. Er zijn bovendien regels die waken over de veilighed van opvarenden en de vaartuigen, over het vlotte scheepvaartverkeer, over de dreigende gevaren en over de impact op het milieu.

De Scheepvaartpolitie en de andere nautische autoriteiten zoals die van het BIPT, de waterwegbeheerders en het loodswezen houden toezicht. Ruim twintig inspecteurs van de FOD mobiliteit kijken nauwgezet toe of de watersporter de regels naleeft. Voornamelijk wordt er preventief en adviserend opgetreden. Maar de inspecteurs hebben poliionele bevoegdheid en kunnen dus boetes uitschrijven.

Kijk daarom in het begin van het jaar / vaarseizoen na of uw boot met alles in orde is.  NAUTIBEL lijst graag voor u op wat u zeker niet mag vergeten.

 

Checklist voor je gaat varen

 

 1. Documenten pleziervaartRegistratiebrief en de andere boorddocumenten. (klik hier – registratiebrief)
 2. Brevetten: voor boten die + 20KM/u en of LOA > 15 m op de binnenwateren (Beperkt Stuurbrevet = alle binnenwateren zonder Beneden Zeeschelde en zeehaventoegangen, Algemeen Stuurbrevet = Alle binnenwateren inclusief Beneden Zeeschelde en zeehaventoegangen.) (klik hier  examens stuurbrevet)
 3. Waterwegenvignet voor de juiste vaarzone en de vaarperiode
 4. Reddingsvesten minimaal 1 per opvarende – ook een reddingsboei is een reddingsmiddel
 5. Noodseinen – Pyrotechnische middellen. De Laser of LED signalen worden niet erkend. Check de vervaldata en vervang eventueel.
 6. Roepnumer en MMSI nummer van uw zend- / ontvangstaparatuur (VHF / EPIRB, AIS, …) en geef nieuwe toestellen door aan het BIPT (klik hier – VHF voorwaarden)
 7. Vervaldata van uw reddingsvesten, automatisch reddingsvlot, medicijnen en middellen in de apotheek (verbandskist), de gasinstallatie (flexibele slangen)… 20201201_Normen, specificaties en keuringsintervallen van de uitrusting
 8. Waterkwaliteit van het circuit aan boord (salmonella, zouten, bacteriën)
 9. Boordelektriciteit: de staat van het 12 of 24V circuit (lading en spanning van de accu’s, vervaldatum) werking van de lader, zekering walstroominstallatie, staat van de aansluitingen
 10. Brandstof: de staat van de diesel in de tank (geen sludge- of algenvorming, waterscheider ledigen, onderhoud) Opgelet: rode diesel is verboden!
 11. Verplichte veiligheidsmiddelen aan boord, check of alles er is en werkt (klik hier – verplichte uitrusting)
 12. Veiligheidsplan: duid de locatie van alle nood- en veiligheidsmiddellen aan in je schip op een plan, gebruik de ISO pictogrammen. Hang dit plan goed zichtbaar voor gasten op.

 

Veilig varen Downloads

 

Wijzer … op het water (FOD Mobiliteit + nautische instanties)

Vademecum van de pleziervaart (FOD Mobiliteit)

VHF Blokkanalen Scheldedelta

Pleziervaart waterwegen Vlaanderen 2017

 

Check alle veiligheidsuitrustingDe meest voorkomende hiaten aan boord van jachten in de voorbije jaren

 

NAUTIBEL adviseert alle eigenaren om een verzekering te nemen voor hun vaartuig en een bijkomende verzekering voor de opvarenden. Voor de vaartuigen- boten – jachten zijn gespecialiseerde watersportverzekeraars aangewezen. Niet alleen zijn ze maximaal vertrouwd met de pleziervaart / watersport. Bovendien beschikken ze over een netwerk van gespecialiseerde experts en vaklui die de herstelling zeer vlot doen uitvoeren.

© 2024 - Nautibel Motionmill webdesign, seo & internet services