Menu

Vlaggenbrief

De Vlaggenbrief is de identiteitskaart van uw jacht

 

OPGELET: DE VLAGGENBRIEF ZAL KOMEN TE VERVALLEN. ALLE  DOCUMENTEN OVER UW SCHIP ZULLEN VERVANGEN WORDEN DOOR ééN REGISTRATIEDOCUMENT VANAF 2019.

VAN ZODRA DE WETTEKSTEN ONS BEREIKEN ZULLEN WE DEZE PAGINA AANPASSEN EN U DE NODIGE MODALITEITEN MEDEDELEN.

 

Vlaggenbrief online loketDit document hoort bij zeegaande jachten en pleziervaartuigen (+ 2,5 meter lengte, maar kajaks niet) die in volle zee varen, en/of op de kustwateren en/of de aanpalende kanalen of rivieren, zoals de Beneden Zeeschelde. Met de Vlaggenbrief wordt het betreffende jacht ook in het register van pleziervaartuigen opgenomen.

U dient dit belangrijk document aan te vragen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (Maritiem Vervoer)

 

Er zijn twee soorten Vlaggenbrieven

 • De niet commerciële vlaggenbrief voor pleziervaartuigen die niet mogen worden verhuurd of gebruikt voor het vervoer van betalende passagiers, goederen of dieren.
 • De commerciële vlaggenbrief voor pleziervaartuigen verhuurd of gebruikt voor het vervoer van maximum 12 passagiers. Vervoer van dieren of goederen is uitgesloten.

 

Wanneer Vlaggenbrief aanvragen, schrappen of vernieuwen?

Aanvraag gebeurt wanneer het jacht nieuw wordt afgeleverd aan de eigenaar. Of wanneer het tweedehandsjacht van eigenaar veranderd.

Schrapping gebeurt wanneer het tweedhandsjacht wordt verkocht samen met bewijs van verkoop en de oude Vlaggenbrief.

Vernieuwing gebeurt wanneer de Vlaggenbrief gaat vervallen (liefst 30 dagen op voorhand aanvragen). Of wanneer ingrijpende veranderingen aan het jacht worden aangebracht (bvb: nieuwe motor). Of wanneer de scheepspapieren zijn vernield, gestolen of verloren.

De vlaggenbrief is geldig voor een periode van vijf jaar die op het document vermeld staat. De eigenaar wordt geacht de vernieuwing aan te vragen zonder verwittiging.

 

VlaggenbriefBijlagen – niet commerciële Vlaggenbrief

 

Als een document niet is opgemaakt in het Nederlands, Frans of Duits moet een vertaling worden bijgevoegd.

 • Het eigendomsbewijs van het vaartuig (factuur, verkoopcontract, notarisakte) Het verkoopcontract bevat altijd de volgende elementen: naam, voornaam en volledig adres van de verkoper(s) en de koper(s), datum, prijs, beschrijving van het vaartuig en de handtekening van alle contractanten.
 • Als de eigenaar een natuurlijke persoon is: een nationaliteitsbewijs en bewijs van woonst of een afdruk van de gegevens van de Belgische elektronische identiteitskaart.
 • Als er meer dan één natuurlijke persoon eigenaar is: een door alle eigenaars ondertekend volmacht formulier (onderdeel van het elektronisch aanvraagformulier). In dat geval is het de referentiepersoon die de aanvraag indient.
 • Als de eigenaar een rechtspersoon is: een nationaliteitsbewijs en bewijs van woonst of een afdruk van de gegevens van de Belgische elektronische identiteitskaart van de leden van de beheers- of directieorganen en een bijgewerkte kopie van de statuten.
 • De verklaring van overeenstemming CE voor het pleziervaartuig dat vanaf 16 juni 1998 in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld, of het bewijs leveren dat het vaartuig ingeschreven was als of in de handel gebracht werd als pleziervaartuig in de EER vóór 16 juni 1998.
 • De verklaring van overeenstemming CE voor de waterscooter of viertaktmotor die vanaf 1 januari 2006 in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld (indien een tweetaktmotor vanaf 1 januari 2007), OF bewijs leveren dat de waterscooter of viertaktmotor in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld in de EER vóór 1 januari 2006 (indien een tweetaktmotor vóór 1 januari 2007).
 • Het attest van schrapping als het vaartuig tweedehands gekocht is en onder vreemde vlag voer.
 • Een kleurenfoto van het vaartuig (zijaanzicht).
 • Een kleurenfoto van het CIN/HIN/rompnummer van het vaartuig
 • Een kleurenfoto van de CE-markering van het vaartuig (voor vaartuigen vanaf 16 juni 1998).
 • Het attest DL2B voor vaartuigen >7,50m. De Belgische Douane en Accijnzen leveren dit attest af wanneer het vaartuig ofwel buiten de Europese Unie nieuw of tweedehands werd aangekocht en er wordt ingevoerd, ofwel het vaartuig nieuw werd aangekocht in een lidstaat van de Europese Unie.
 • De originele vorige vlaggenbrief.

 

 

Aanvragen, vernieuwen, opvolgen

 

Online afwikkeling van aanvraag of vernieuwing HIER

[button color=”#fefefb” background=”#d1bb37″ size=”large” src=”PLACE_LINK_HERE“]VLAGGENBRIEF online administratie[/button]

 

U kunt ook steeds terecht bij deze adressen:

 

Vlaggenbrief - FOD mobiliteitFOD Mobiliteit / pleziervaart loketten

E-mail: registration.yachting@mobilit.fgov.be

Tel.: +32 (0)2 277 35 31 [Call: +32 (0)2 277 35 31]

 

 •  Loket pleziervaart Brussel, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

loketuren: dinsdag en vrijdag van 9 tot 11u45

 • Loket pleziervaart Oostende, Natiënkaai 5, 8400 Oostende

loketuren: dinsdag en donderdag van 9u tot 11u45

 • Loket pleziervaart Gent, Port Arthurlaan 12, 9000 Gent

loketuren: dinsdag en donderdag van 9 tot 11u45

Met eenzelfde aanvraagformulier kunt u een vlaggenbrief (of de vernieuwing ervan) en/of een immatriculatie aanvragen.

 

Betaling

 

Afgaande of u een nieuwe vlaggenbrief, een commerciële vlaggenbrief aanvraagt of een bestaande wil hernieuwen zijn er andere kosten aan verbonden. De tarieven staan op het online formulier inclusief de betalingsrichtlijnen.
U kunt ook bij afgifte aan een loket betalen met een geldige bankkaart via het Bankcontact systeem. Niet cash of niet met een creditcard.

© 2022 - Nautibel Motionmill webdesign, seo & internet services