Menu

Registratiebrief

De Registratiebrief is de identiteitskaart van uw jacht en vervangt de vervallen Vlaggenbrief!

 

Voorwaarden registratie

Pleziervaartuigen met een lengte vanaf 2,5m waarvan de eigenaar een band met België heeft moeten geregistreerd worden.

Er is sprake van een band met België als:

 • het pleziervaartuig voor meer dan 50% in eigendom is van Belgen of personen die officieel in België wonen of;
 • het pleziervaartuig voor minstens 50% in eigendom is van een rechtspersoon ingeschreven in de KBO of;
 • een combinatie van bovenstaande.

Daarnaast kan er ook voor pleziervaartuigen die voor het eerst op de Europese markt zijn gebracht in België door een handelaar in de pleziervaartuig, een registratiebrief aangevraagd worden.

Aandacht – thuishaven 

De thuishaven van het pleziervaartuig moet de officiële naam zijn van een Belgische stad of gemeente.

 • Zijn vrijgesteld van registratie:
  • schepen die gebruikt worden of bestemd zijn voor het vervoer van meer dan 12 passagiers
  • tuigen gebruikt voor brandingsporten, zoals kites, windsurftuigen en surfplanken, met uitzondering van waterscooters
  • tuigen voor strandvermaak zoals opblaasbare rubberbootjes die niet geschikt zijn voor een motor en luchtmatrassen
  • kano’s en kajaks, gondels en waterfietsen
  • overheidsvaartuigen

Aanvraag registratiebrief

Vraag HIER(externe link) online uw registratiebrief aan.

DEZE APPLICATIE IS NIET BESCHIKBAAR VOOR GEBRUIK OP EEN SMARTPHONE.

Beschikt u niet over de middelen om de aanvraag digitaal in te dienen?

 • Als u zelf niet over een computer beschikt, kan er ook een andere persoon namens u de aanvraag digitaal indienen.
 • U kan ons mailen op yachting@mobilit.fgov.be(link stuurt een e-mail).
 • U kan ons telefonisch bereiken op +32 (0)2 277 35 31 alle werkdagen van 9 tot 11.30.

Graag aandacht voor volgende zaken:

 • Om het aanvraagformulier te kunnen openen moet u over een recente versie van Adobe Reader beschikken.
 • Om de applicatie te kunnen gebruiken raden we u aan een recente browser versie te gebruiken (Chrome, Firefox, Internet Explorer).
 • De klanten in het bezit van een Belgische identiteitskaart dienen over een elektronische kaartlezer + pincode eID te beschikken om zich te kunnen registreren.

Volgende documenten dient u toe te voegen bij de aanvraag: (voor de verkorte lijst voor de kleinzeilerij verwijzen we naar onderstaande paragraaf):

 • Het eigendomsbewijs van het vaartuig/de motor (factuur, verkoopcontract, notarisakte). Het verkoopcontract bevat altijd de volgende elementen: naam, voornaam en volledig adres van de verkoper(s) en de koper(s), datum, prijs, beschrijving van het vaartuig/de motor en de handtekening van alle contractanten.
 • Indien een niet-Belgische eigenaar een natuurlijk persoon is: een nationaliteitsbewijs (inclusief geboorteplaats en -datum) of een kopie van de identiteitskaart of paspoort.
 • Indien de eigenaar een rechtspersoon is: een bijgewerkte kopie van de statuten.
 • Indien er meer dan één natuurlijke persoon eigenaar is: een door alle eigenaars ondertekend volmachtformulier (onderdeel van het elektronisch aanvraagformulier). In dat geval is het de referentiepersoon die de aanvraag indient.
 • De verklaring van overeenstemming CE voor het pleziervaartuig dat vanaf 16 juni 1998 in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld, OF het bewijs leveren dat het vaartuig ingeschreven was als of in de handel gebracht werd als pleziervaartuig in de EER vóór 16 juni 1998. OPGELET: het volledige document (ook de opgelegde normen/ISO).
 • De verklaring van overeenstemming CE voor de waterscooter of viertaktmotor die vanaf 1 januari 2006 in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld, (indien een tweetaktmotor vanaf 1 januari 2007), OF bewijs leveren dat de waterscooter of viertaktmotor in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld in de EER vóór 1 januari 2006 (indien een tweetaktmotor vóór 1 januari 2007).
 • Het attest van schrapping indien het vaartuig tweedehands gekocht is en onder vreemde vlag voer.
 • Een kleurenfoto van het vaartuig (zijaanzicht).
 • Een kleurenfoto van het CIN/HIN/rompnummer van het vaartuig.
 • Een kleurenfoto van de CE-markering van het vaartuig (voor vaartuigen vanaf 16 juni 1998).

Verkorte lijst van documenten toe te voegen bij een registratiebrief kleinzeilerij:

Als een document niet is opgemaakt in het Nederlands, Frans of Duits moet een vertaling worden bijgevoegd

De registratiebrief is 5 jaar geldig. Er wordt een retributie aangerekend van €53 voor een registratiebrief en €32 voor kleinzeilerij.

Deze retributie wordt ook aangerekend bij overgang van vlaggenbrief naar registratiebrief.

De aanvraag voor een registratiebrief wordt onderzocht na betaling van de retributie:

 • Betaling met Bancontact, Mister Cash, Maestro, Visa of Mastercard via de online applicatie.
 • Door overschrijving met verplichte vermelding van de unieke gestructureerde mededeling. De eventuele bankkosten zijn ten laste van de aanvrager.

De registratiebrief wordt per post opgestuurd. (4 à 5 weken)

Aandacht – bedrijfs- en beroepsmatig gebruik 

Bij de registratie van een pleziervaartuig voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik, moet er een certificaat van deugdelijkheid voorzien worden.

Vernieuwing van registratiebrief

Zes maanden voor de vervaldag van de registratiebrief zal de administratie de persoon die registreerde een verwittiging per email versturen, zodat een aanvraag tot vernieuwing van de registratiebrief kan aangevraagd worden.

Als er geen wijzigingen zijn, zal er kosteloos een nieuwe registratiebrief opgestuurd worden.

Opgelet, de retributie van 53 EUR wordt wel aangerekend bij overgang van vlaggenbrief naar registratiebrief.

De registratiebrief vervalt echter wanneer:

 • het pleziervaartuig niet meer voldoet aan de vereiste voorwaarden;
 • de eigendom wordt overgedragen (geheel of gedeeltelijk, los van betaling);
 • naam of thuishaven wordt gewijzigd;
 • het pleziervaartuig een ingrijpende verbouwing ondergaat;
 • een nieuwe motor wordt geïnstalleerd;
 • er een wijziging plaatsvindt in de te bevaren zones (binnenwateren/zee-binnenwateren);
 • er een wijziging plaatsvindt in het al dan niet bedrijfs- of beroepsgebruik.

Dit wil zeggen dat een nieuwe registratiebrief dient te worden aangevraagd en een nieuwe retributie van 53 EUR dient te worden betaald. Er volgt een automatische schrapping van de vorige registratie.

Verplichte registratie

Een pleziervaartuig dat zich op de Belgische binnenwateren of Belgische zee bevindt moet geregistreerd zijn.

Het is dus noodzakelijk dat het nummer goed ingevuld wordt op het aanvraagformulier om dit nummer te kunnen behouden

Een pleziervaartuig kan voorzien zijn van een Belgische registratiebrief of een buitenlandse registratiebrief, als deze wettelijk het recht geeft de betreffende buitenlandse vlag te voeren.

Het Nederlands snelheidsnummer wordt niet erkend als buitenlandse registratie.

Aandacht – Uniebinnenvaartcertificaat 

Pleziervaartuigen die over een Uniebinnenvaartcertificaat beschikken en enkel in de binnenwateren en de havens varen, geldt dit Uniebinnenvaartcertificaat als registratiebrief.

Aandacht – bestaande vlaggenbrieven en immatriculatiedocumenten. 

De vlaggenbrief blijft zijn geldigheid bewaren tot het einde van zijn geldigheidsduur.

© 2024 - Nautibel Motionmill webdesign, seo & internet services