Menu

Te verwachten corona-maatregelen voor de pleziervaart

Naar aanleiding van een mail naar de bevoegde instanties, kregen we van het Kabinet Debacker volgend antwoord.

 

Geachte,

In navolging van uw mail kan ik u meedelen dat wij de DG Scheepvaart gevraagd hebben een protocol uit te werken waarin een gefaseerde, ordentelijke en veilige opstart van de pleziervaartsector beschreven wordt.

Streefdoel is om dit protocol in de loop van volgende week me de sector te bespreken.

Wat het gebruik van mondmaskers betreft, wil ik wel benadrukken dat deze – al zeker naargelang het type – enkel een toegevoegde waarde kunnen hebben, maar dat de sociale distance regel en het respecteren van de elementaire hygiënemaatregelen nog steeds de beste bescherming bieden. Het gebruik van mondmaskers draagt bovendien bij aan een vals veiligheidsgevoel waardoor het beoogde effect – bescherming – vaak niet bereikt zal worden.

We hebben alle begrip voor de vraag van de sector en het protocol zal de nodige perspectieven bieden om een heropstart van de sector te omkaderen van zodra de veiligheidsraad hiertoe het licht op groen zet.

Mvg,

Kim Meeus
Adjunct-directeur Noordzee”

© 2024 - Nautibel Motionmill webdesign, seo & internet services