Menu

Wijzigingen marifoonkanalen in Nederland / Modifications des canaux VHF aux Pays-Bas

(texte français dessous)

Rijkswaterstaat wijzigt vanaf het najaar 2022 twintig marifoonkanalen

Voor de communicatie met vaarweggebruikers maakt Rijkswaterstaat gebruik van frequentiekanalen. Daarmee is contact met gebruikers mogelijk zowel via spraak (marifoon) als ook via data (AIS). Per 1 januari 2023 moet een aantal van deze marifoonkanalen op de vaarwegen worden aangepast. Dit najaar start Rijkswaterstaat daarom met het wijzigen van de marifoonkanalen van twintig opstelpunten.

VDES
De World Radio Conference (WRC) bepaalt mondiaal waarvoor welke kanalen worden gebruikt. De WRC heeft eerder vastgesteld welke analoge marifoonkanalen vanaf 1 januari 2023 voor digitale datacommunicatie worden bestemd. Daarvoor is het radiocommunicatiesysteem VDES opgestart. Dit systeem werkt in de Marine Mobile VHF-band. De consequentie hiervan is dat een aantal opstelpunten van RWS een ander marifoonkanaal moet gaan gebruiken. Het huidige kanaal is dan niet meer beschikbaar voor spraakcommunicatie op de betrokken objecten (bruggen, sluizen, verkeerspost). Het gaat voor heel Rijkswaterstaat om twintig opstelpunten.

Uitgebreide informatie vind je hier.


Rijkswaterstaat changera vingt canaux radio VHF à partir de l’automne 2022

Rijkswaterstaat utilise des canaux de fréquence pour communiquer avec les usagers des voies navigables. Cela rend possible le contact avec les utilisateurs à la fois par la voix (radio VHF) et par les données (AIS). A partir du 1er janvier 2023, un certain nombre de ces canaux VHF sur les voies navigables doivent être adaptés. Dès cet automne, le Rijkswaterstaat commencera donc à changer les canaux radio VHF en vingt points d’installation.

VDES
La Conférence mondiale des radiocommunications (WRC) détermine quels canaux sont utilisés dans le monde entier pour quoi. La WRC a précédemment déterminé quels canaux VHF analogiques seront désignés pour la communication de données numériques à partir du 1er janvier 2023. Le système de communication radio VDES a été mis en service à cet effet. Ce système fonctionne dans la bande VHF Marine Mobile. Cela a pour conséquence qu’un certain nombre de sites RWS devront utiliser un canal radio VHF différent. Le canal courant n’est alors plus disponible pour la communication vocale sur les objets concernés (ponts, écluses, poste de contrôle de la circulation). Cela concerne vingt points d’installation pour l’ensemble du Rijkswaterstaat.

Vous trouvez plus d’info ici.

© 2024 - Nautibel Motionmill webdesign, seo & internet services