Menu

geldigheid theoretisch examen / validité examen theorique

Even ter verduidelijking van de nieuwe wetgeving die ingegaan is op 01/07/2021 (die ook retrospectief van kracht is):

Geldigheid theorie: 3 jaar
Geldigheid praktijk: 3 jaar
Geldigheid medisch attest: 3 maanden.

Dit geldt ook retrospectief (buiten voor de medische attesten, daar zijn we momenteel nog zo soepel mogelijk mee).

Dus iemand die zijn theorie langer dan 3 jaar geleden heeft afgelegd zal hem opnieuw moeten doen. Voor aanvragen ingediend voor 01/07 zijn er mogelijk nog uitzonderingen, maar zo zullen er niet veel zijn.

 

Juste pour clarifier la nouvelle législation qui est entrée en vigueur le 01/07/2021 (qui s’applique également rétroactivement) :

Théorie de la validité : 3 ans
Pratique de validité : 3 ans
Validité du certificat médical : 3 mois.

Cela s’applique également de manière rétroactive (sauf pour les certificats médicaux, pour lesquels nous sommes encore aussi souples que possible à l’heure actuelle).

Ainsi, une personne qui a passé sa théorie il y a plus de 3 ans devra la repasser.

Pour les demandes soumises avant le 01/07, il peut encore y avoir des exceptions, mais elles ne seront pas nombreuses.

© 2024 - Nautibel Motionmill webdesign, seo & internet services