Menu

Goed nieuws vanuit Europa

(texte français dessous)

 

De voorzitter van de EBI (European Boat Industry) laat weten dat er dank zij het lobbywerk van de EBI een gunstig Europees protocol kon uitgewerkt worden.

Klik hier door naar onze internationale pagina.


le Président du EBI (European Boat Industry) confirme que grâce au lobby du EBI on a reçu un protocole positif pour l’industrie nautique.

regarder ici notre page internationale.

© 2024 - Nautibel Motionmill webdesign, seo & internet services