Menu

WaterRant 2021

 

Dames en heren, medames, messieurs

 

De vzw Water-rAnt wil met evenementen de nautische waarden en het watererfgoed van vroeger en de toekomst bekend maken bij een zo groot pogelijk publiek.

De studenten van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen gaan in september 2021 op zeilexpeditie naar Engeland , Schotland en Nederland. Onderweg zoeken ze hun collega’s in andere maritieme hogescholen op. Water-rAnt sluit zich bij de organisatie aan om vertrek en aankomst feestelijker en bekender te maken.

Zeer binnenkort stellen we de mogelijkheden voor om in die weekends te netwerken tussen de werelden van pleziervaart beroepsvaart, diverse scheepvaartinstanties en het publiek.

 

U leest er meer over in dit artikel. https://water-rant.be/2020/12/antwerp-student-fleet-gaat-met-water-rant-2021-in-zee/

 

 

L’ asbl Water-rAnt réalise des événements populaire pour faire connaître les valeurs nautiques et le patrimoine marine du passé et de l’avenir à un public aussi large.

En septembre 2021, les étudiants de l’École Maritime Supérieure d’Anvers partiront en expédition à la voile en Angleterre, en Écosse et aux Pays-Bas. En cours de route, ils rendent visite à leurs collègues d’autres collèges maritimes.

Water-rAnt se joint à l’organisation pour rendre le départ et l’arrivée plus festifs et familiers.

 

Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans cet article. (Nl) https://water-rant.be/2020/12/antwerp-student-fleet-gaat-met-water-rant-2021-in-zee/

 

Très prochainement, nous présenterons les possibilités de réseautage pendant ces week-ends entre les mondes de la plaisance, les différentes autorités maritimes et le public.

 

 

Pit De Jonge

Voorzitter Water-rAnt vzw

 

 

© 2024 - Nautibel Motionmill webdesign, seo & internet services