Menu

Nieuwe wetgeving pleziervaart

Beste collega,    (en Français un peu plus bas.)

Ook voor onze business is de nieuwe wetgeving op de pleziervaart van belang.
Nautibel kon onder meer de reglementering op de tijdelijke registratie – zogenaamde handelaarsplaat – doen goedkeuren.
Dit onderwerp en ook nogal wat andere thema’s zoals de registratie door buitenlanders verdient extra aandacht.

Op 13 november werd dit allemaal haarfijn uit in Jachtclub Volante in Willebroek.
Voor wie er niet bij kon zijn, vind je hier de teksten van de powerpoint die werd gegeven. 20191113 Pleziervaart_en_sector

Cher collègue,

Egalement pour notre business la nouvelle législation sur la plaisance n’a pas mal d’importance!
Nautibel pouvait, entre autres, faire approuver la règlementation sur la régistration temporaire, les “plaques marchand”
Ce sujet et un nombre d’autres thèmes comme la régistration par des étrangers mérite également notre attention.

Le 13 novembre prochain, on a expliqué tout ça en détail au Jachtclub Volante à Willebroek.
Pour les personnes qui n’étaient pas là, il y le texte Néerlandophone de ce qu’on a dis. 20191113 Pleziervaart_en_sector

 

© 2024 - Nautibel Motionmill webdesign, seo & internet services