Menu

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

  1. MVO-scan

Ontdek met de MVO-scan waar uw bedrijf staat met duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en wat eventueel (nog) beter kan.
Met de ‘light scan’ weet u op een kwartiertje tijd waar u staat op het vlak van MVO. Een basisinzicht zeg maar. De ‘full scan’ geeft u na een uur een volledige analyse. Met de resultaten kunt u meteen aan de slag. Beide versies scannen ‘op uw maat’. KMO of grote onderneming? Producten- of dienstenleverancier? Lokaal of internationaal actief? De scan stemt de vragen af op uw organisatie en gaat daarbij erg praktisch te werk. U krijgt een aantal verklaringen waar uw bedrijf al dan niet aan beantwoordt.
Opteer niet te snel voor ‘niet van toepassing’. Misschien had u over een bepaald thema nog nooit nagedacht. De thema’s die u als ‘interessant’ aanvinkt, kunnen de basis vormen voor (de verbetering van) uw actieplan.
De MVO-scan biedt u uiteindelijk een resultaatpagina met een overzicht van uw sterke en zwakke punten. Wilt u aan de slag gaan? Klik door naar www.mvoscan.be en… begin.
Leuke extra’s:
• wie zich registreert en een scan doorloopt, komt automatisch met naam en toenaam terecht op de kaart van Vlaanderen die alle gescande organisaties weergeeft.
• u kunt na de scan een ‘label’ downloaden dat vertelt dat u een gescande organisatie bent. Uw e-mailsignature of uw website krijgen meteen meer allure…

 2. Maak MVO concreet met de Sustatool
26 maart lanceerde Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Wonen, Steden, Inburgering, Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en Sociale Economie de Sustatool.
De Sustatool is een online applicatie die ondernemingen een methode op maat aanbiedt om duurzaamheid in hun werking te integreren en op te volgen. De Sustatool is een toegankelijke, praktische no-nonsense aanpak gebaseerd op een systeem van continue verbetering.
Hoe de Sustatool werkt
De Sustatool stelt via een dashboard een menu voor van vijftien duurzaamheidsthema’som rond te werken, gaande van HR-beleid en energie tot waterbeheer en facility management.
De tool diept elk thema uit door middel van tientallen concrete en uitvoerbare duurzaamheidsinitiatieven die ook een financiële meerwaarde kunnen bieden. Daarbij legt de Sustatool het verband met de Sustainable Development Goals; de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
Ten slotte biedt de Sustatool een individualiseerbare reeks van standaard-KPI’s (Kritieke Prestatie-Indicatoren) voor alle thema’s., Die maken een perfecte monitoring van de evolutie mogelijk.
Continue verbetering
De Sustatool is een toegankelijk managementproces in vijf fases dat gebaseerd is op een systeem van continue verbetering,:
• kijk wat je al doet en wat de anderen doen (Analyseer)
• zet in op wat je beter wil doen (Geef richting)
• kies acties uit een optielijst per thema (Concretiseer)
• koppel deze acties aan doelstellingen en aan een projectplanning- en uitvoering (Voer uit)
• controleer of de doelstellingen bereikt werden (Rapporteer).
De voordelen
De Sustatool-aanpak heeft volgende voordelen:
• een systematische aanpak die inzet op àlle facetten van de organisatie
• een eenvoudig model met duidelijke fases en een doe-boek
• laagdrempelig en toegankelijk
• de mogelijkheid om op enkele thema’s/acties werken in plaats van alles tegelijk
• de meetbare impact van de ondernomen acties staat centraal.

De Sustatool, ontwikkeld door professor Hans Verboven van de Universiteit Antwerpen met steun van de Vlaamse Overheid, staat gratis ter beschikking op de website van MVO Vlaanderen.

© 2024 - Nautibel Motionmill webdesign, seo & internet services