Menu

Nieuws

Blauwalgen, een bedreiging voor de watersport?

Op zaterdag 7 maart 2020 (13u – 17u) organiseert Sport Vlaanderen een infosessie ‘Blauwalgen: een bedreiging voor de watersport?’ Plaats van afspraak is Sport Vlaanderen Willebroek, Beenhouwerstraat 28, 2830 Willebroek. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. De infosessie is interessant voor watersportclubs- en federaties, beheerders van watergebonden recreatiedomeinen en lokale overheden. Watersportclubs- […]

EBI bestaat 10 jaar

De ‘European Boating Industry’ bestaat 10 jaar en dit werd gevierd op 7 november laatstleden. Je vindt meer uitleg in de hun laatste Nieuwsbrief: klik hier  

IMCI nieuwe tools

Er is een nieuwe generatie checklists en rekenapplicaties op de markt Gedurende 25 jaar waren de verscheidene checklists een goede hulp voor de industrie om de conformiteit van een schip te bepalen ivf de verschillende ISO waarden volgens de wetgeving voor de pleziervaartuigen van 2013/53/EU. Lees het persbericht op onze internationale pagina.  

Nieuwe wetgeving pleziervaart

Beste collega,    (en Français un peu plus bas.) Ook voor onze business is de nieuwe wetgeving op de pleziervaart van belang. Nautibel kon onder meer de reglementering op de tijdelijke registratie – zogenaamde handelaarsplaat – doen goedkeuren. Dit onderwerp en ook nogal wat andere thema’s zoals de registratie door buitenlanders verdient extra aandacht. Op […]

Nautibel kijkt terug op een geslaagde beurs in Nieuwpoort

Het was 2 dagen een goede drukte op de BBS Float. Er waren vele echt geïnteresseerde mensen en je zag dan ook vele tevreden gezichten ondanks het slechte weer. Nautibel verzorgde ook enkele lezingen vanop het presentatieplatform, waaronder een uiteenzetting over de nieuwe regelgeving naar aanleiding van het KB van 4 juli 2019. U kunt […]

Belgian Boat Show Float

Kom langs bij de stand van Nautibel op 19 of 20 oktober 2019. Daar vind je het laatste nieuws rond de bootindustrie en de pleziervaart. 4 X 2 tickets te winnen voor “Into The Blue” Brussel in Wolubilis; 2 x 2 tickets voor vrijdagavond 31 januari en 2 x 2 tickets voor zaterdag 1 februari. […]

Belgian Boatshow Float

Belgian Boat Show Float  Nautibel is geprivilegieerd partner van de Belgian Boat Show, dus ook van de BBS-Float. Op 19 en 20 oktober zal de jachthaven Nieuwpoort gonzen van pleziervaartbedrijvigheid. Demonstraties, noviteiten, instapklare vaarvakanties opgeteld bij een hele vloot van open en kajuitboten en ribs verleiden iedereen die van water en waterplezier houdt. De boten zijn […]

Bent u klaar voor de Brexit ?

De Brexit komt dichterbij en baart heel wat zorgen voor internationale handelaars of doet toch op zijn minst heel wat vragen rijzen. De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO heeft zich over deze problematiek gebogen en een document opgesteld dat al voor heel wat antwoorden kan zorgen. Met de toelating van deze hoge […]

Nautibel on the scene

Naast het vele werk dat de Nautibel bestuurders en staf doen tijdens hun reguliere werkuren in hun eigen zaak of business, willen we met Nautibel er ook voor zorgen dat we aanwezig zijn bij de boating-events in België. Eerst en vooral zijn we aanwezig als partner van de BBS-Float te Nieuwpoort. We zullen er zijn […]

© 2022 - Nautibel Motionmill webdesign, seo & internet services