Menu

Nieuws

De Nederlandse scheepvaartpolitie informeert

Belangrijk voor wie met grote pleziervaartuigen van 24 tot 40 m vaart! het Nederlandse Groot pleziervaartbewijs, welk vereist is voor het varen met pleziervaartuigen van 24 tm 40 meter lengte. wetten 1 wetten 2   In de Binnenvaartregeling(onderste link)  staat dat het beperkt groot vaarbewijs niet nodig is indien men in het bezit is van: […]

info kleinzeilerij /la petite voile

De FOD heeft infopagina over kleinzeilerij voorzien op zijn website en een informatiecampagne betreffende kleinzeilerij opgestart: de webpagina is uitgewerkt: klik hier er staat een nieuwsbericht op hun homepage   Le SPF a mis à disposition une page d’information sur la petite voile sur son site internet et a lancé une campagne d’information sur le […]

Bonnes nouvelles pour bateaux avec skipper / Goed nieuws voor boten met schipper

(Nederlandse tekst hieronder) Dessous, vous trouverez le projet de protocole concernant les règles en vertu desquelles la navigation de plaisance, les sports de vagues et les sports nautiques sont autorisés (à partir du 30 mars). Le protocole est divisé en une “note d’information concernant la navigation de plaisance” (en général) et un “protocole pour les […]

Goed nieuws vanuit Europa

(texte français dessous)   De voorzitter van de EBI (European Boat Industry) laat weten dat er dank zij het lobbywerk van de EBI een gunstig Europees protocol kon uitgewerkt worden. Klik hier door naar onze internationale pagina. le Président du EBI (European Boat Industry) confirme que grâce au lobby du EBI on a reçu un protocole positif […]

Protocole Navigation / scheepvaartprotocol 13 fe. 2021

(Nederlandse tekst hieronder) Nous souhaitons vous informer que le “protocole relatif aux règles sous lesquelles la navigation de plaisance, les sports de vagues et les sports nautiques sont autorisés” (pour la période du 13 février jusqu’au 1er avril inclus) est en ligne sur le site web du SPF Mobilité et Transports (https://mobilit.belgium.be/fr/navigation/covid_19_coronavirus – mesures opérationnelles […]

varen over de grenzen heen / voyages transfrontaliers

(texte français dessous)   Vanaf woensdag 27 januari geldt een verbod op niet-essentiële grensoverschrijdende reizen. Passage van sluizen en bruggen blijft mogelijk voor pleziervaartuigen. De binnen- en buitenlandse pleziervaarders dienen zich echter strikt te houden aan alle geldende Covid-maatregelen (https://www.info-/nl/). U kan het volledige bericht nalezen op www.Visuris.be/maatregelen À partir du mercredi 27 janvier, une […]

Oproep kandidaat praktijktestcentrum / Appel candidat centre de test pratique

(texte français dessous)   Geachte,   Op woensdag 10 februari om 13u wordt een Teams-infovergadering georganiseerd in functie van de erkenning van de praktijktestcentra. Deze infosessie is gericht aan kandidaat-praktijktestcentra.   Geïnteresseerden worden gevraagd, om uiterlijk 29 januari, hun deelname aan deze infovergadering te willen bevestigen (op het emailadres anita.goethals@mobilit.fgov.be) met vermelding van : Naam firma/vereniging […]

Praktijktesten – Tests pratiques

(texte français dessous)   We ontvingen vanwege de overheid i.c. FOD Mobiliteit nieuwe informatie betreffende de praktijktesten vereist voor het behalen van een Beperkt of Algemeen Stuurbrevet. Met dank aan Peter Claeyssens, voorzitter van het FOP, Federaal Overlegplatform. Nous avons reçu de la part du gouvernement i.c. SPF Mobilité les nouvelles informations concernant les tests pratiques […]

© 2021 - Nautibel Motionmill webdesign, seo & internet services