Betalingstermijn facturen scherper gezet Afdrukken
woensdag, 27 maart 2013 18:17

Betalingstermijn wettelijk regelenDuidelijker wettelijke bepaling betalingstermijn onderweg

De minsters Turtelboom van Justitie en Laruelle van KMO’s en zelfstandigen dienden een wetsontwerp in dat de betalingstermijn van facturen doet beantwoorden aan de Europese richtlijn.

De richtlijn bepaalt dat er dertig dagen betalingstremijn wordt gegeven voor de betaling van facturen. Het gaat om facturen tussen bedrijven en overheidsinstanties, zoals als facturen tussen ondernemingen onderling. Deze termijn kan met onderlinge instemming anders worden bepaald en voor zover deze afwijkende termijn niet duidelijk abusief is. Voor overeenkomsten tussen bedrijven en overheden kan de termijn verlengd worden naar maximaal 60 kalenderdagen.

 

 

Laattijdige betalingen beperken

Schuldeisers kunnen automatisch aanspraak maken op de betaling van een rente voor laattijdige betalingen voor het bedrag van ten minste 8 procentpunten boven de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank (ECB) en ontvangen een minimale forfaitaire schadevergoeding. Naast dit forfaitair bedrag kunnen ook andere inningskosten  onderwerp zijn van een redelijke vergoeding.

Minister Sabine LaruelleDe voordelen van dit wetsontwerp

•     Korte betalingstermijnen voor KMO’s

•     Mogelijkheid van juridische controles van contractuele bepalingen met een duidelijk abusief karakter.

•     Overheidsinstanties moeten een langere betalingstermijn beargumenteren.

•     Mogelijkheid tot het innen van verwijlinteresten ‘van rechtswege en zonder ingebrekestelling’.

•     Bevestiging van de bevoegdheid van de representatieve werkgeversorganisaties om juridische stappen te ondernemen bij abusieve clausules.

•     Introduceren van een kostendekkende vergoeding van  40 euro.

Sabine Laruelle

(foto boven): Minister Annemie Turtelboom
“De omzetting van deze richtlijn is noodzakelijk voor het welzijn van onze economie. Ons land telt zo’n 9,15 miljard euro aan onbetaalde facturen. Vooral KMO’s zijn het slachtoffer van buitensporige achterstallige betalingen met inningskosten die zwaar op hun financiën wegen. Deze richtlijn is een keerpunt in de handelstransacties.”

Annemie Turtelboom

(foto onder):
“Uit cijfers van Graydon blijkt dat 1 op de 4 KMO’s failliet gaan omdat hun facturen te laat betaald worden. Door een gebrek aan duidelijke termijnen in de wet, hadden ze weinig middelen in handen om hier tegen op te treden. Met de omzetting van de nieuwe richtlijn, weten KMO’s voortaan waar ze aan toe zijn en hebben ze meer sanctiemogelijkheden in handen, wanneer de afgesproken betalingstermijn niet wordt nagekomen.”