Remmen zinloze brevetten de verkoop van jachten af? Afdrukken
dinsdag, 26 maart 2013 16:19

StuurbrevetZin en onzin van stuurbrevetten - reactie op een open brief

Johan Callebert van Powerboatscenter trekt in een open brief van leer tegen de brevetten en de examens om ze te behalen. Hij haalt voorbeelden aan dat de vragen zelf soms weerroepen worden door de overheid wegens irrelevant. Dat jaagt de klanten weg en overtuigt ze om andere vormen van vrijetijd te verkiezen.

Jozef Heynderickx, directeur Scheepvaartinspectie, vindt dat de stof, de examens maar ook de manier van lesgeven moet gestroomijnd worden. Dat gebeurt op vraag van de watersporters zelf, argumenteert hij.

 

StuurbrevetIn een open brief trok Johan Callebert, zaakvoerder van het gerenommeerde watersportbedrijf Powerboatscenter uit Izegem van leer tegen de drempels die de reglementering veroorzaakt in het keuzeproces die de consument maakt.

Er zijn genoeg alternatieven voor de watersport waaronder reizen om je vrijetijdsbudget aan op te maken, schrijft Callebert. Hij wijst op het BTW tarief op reizen à 0 %, wat in vergelijking met de BTW op een plezierboot van gemiddeld een 30.000 € op 6 200 € komt, een bedrag dat groter is dan de winstmarge voor de verkoper. Kortom: hoe hoger de drempels, hoe moeilijker het wordt voor de beroepsmensen om de vrijetijdsconsument letterlijk en figuurlijk aanboord te halen.

Callebert pleit ook voor een vereenvoudiging van de examenprocedure, daar waar hij nu de bedreiging ziet van een verstrenging. Terwijl Europa dit niet eens van ons eist, stipuleert hij.

Onze sector heeft het al moeilijk door ‘’de crisis’’. Waterwegen & zeekanaal NV vaart een koers met steeds hogere taxaties maar met minder dienstverlening voor de pleziervaart. Spaar ons dus van nog een obstakel méér om de toegang tot de pleziervaart onnodig moeilijker te maken. luidt het.

Wat hij er niet expliciet bij verteld, is dat de manier van lesgeven, de inhoud van de cursussen en de aanpak van de klant/cursist in België heel erg varieert.

Jos Heynderickx, directeur scheepvaartinspectie, FOD Mobiliteit, wijst op de noodzaak om klaarheid in de brevetten en de manier van lesgeven te scheppen

Heynderickx wijst er op dat de regels niet zullen verstrengen en een examen het zeevaartbrevet op vrijwillige basis kan afgelegd worden.

De FOD Mobiliteit wil de proeven en examens meer afstemmen op de praktijk. De huidige examens voor yachtman en yachtnavigator zijn alleen theoretisch en dus voor blokkers. Het daaruit volgende veiligheidsgevoel is soms ontrecht, want het is niet omdat men het brevet yachtman heeft, dat men kan varen op zee.

Er bestaat geen kwalificatiesysteem dat de organisatie van opleidingen regelt. Ook daarin wil de FOD Mobiliteit een strakke lijn trekken om het onderscheid tussen nonchalante opleidingen en gedreven opleidingen op te heffen. Dat is het voordeel van de eindgebruiker die voor een uniforme regelgeving en kwaliteitsbewaking gaat staan.

Er moet werk gemaakt worden van de aanvaarding van het brevet yachtman en yachtnavigator om een ICC brevet te kunnen bekomen.

De mogelijkheid om de examens yachtman en yachtnavigator elektronisch te kunnen organiseren zodat zodat de lange wachttijden voor examensessies wegvallen.

Een modulair systeem gaat toelaten op een betrouwbare manier hoger te klimmen in de brevettenniveau’s.

De nieuwe examenprogramma's gaan uit van te bereiken doelstellingen en vaardigheden en niet zo zeer van theoretische kennis.