Federatie van Belgische Watersportbedrijven Watersporter Nieuws Hervorming sociale bijdragen zelfstandigen in kaart gebracht
Inschrijven Nieuwsbrief
Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, schrijf u dan hieronder in en ontvang onze nieuwsbrief boordevol handige tips en weetjes.
E-mailadres:*
Firmanaam:*
Voornaam:*
Naam:*

Leden loginHervorming sociale bijdragen zelfstandigen in kaart gebracht PDF Afdrukken E-mail
maandag, 05 november 2012 12:56

Sociale bijdragenDe mening van zelfstandigen over sociale bijdragen

De overgrote meerderheid van zelfstandigen wil een duurzame hervorming van het huidige systeem van sociale bijdragen. Deze vaststelling volgt uit onderzoek dat dit voorjaar onder 6 005 zelfstandigen in het hele land werd gehouden.


Uit de resultaten van deze nationale enquête blijkt dat de zelfstandigen vragende partij zijn voor verbetering en vereenvoudiging van het betalingssysteem van de sociale bijdragen. Deze resultaten moeten het Monitoringcomité mee ondersteunen in haar keuze van de precieze wijze waarop de hervorming zal uitgebouwd worden.

Momenteel liggen er 2 pistes op tafel. Het ’N op N’ systeem waarbij de bijdragen berekend worden op de inkomsten van het jaar zelf en een ‘voorschotten op toekomstige bijdragen’ systeem.

 

De belangrijkste enquèteresultaten

Sabine Laruelle, minister van o.a. Middenstand, KMO’s en Zelfstandigen lichtte de enquêteresultaten toe. Minister Sabine Laruelle

77% van de zelfstandigen vraagt om hun sociale bijdragen te betalen op het inkomen van het jaar zelf en dit, in eerste instantie, op basis van geschatte voorlopige bijdragen. De meerderheid van de zelfstandigen wenst ook sociale bijdragen te betalen die rechtstreeks verbonden zijn aan hun inkomsten.

De ’N op N’ formule

 • 68% van de bevraagden is positief over de formule waarbij de bijdragen die in jaar N betaald werden op een zelf geschat inkomen 2 jaar later herzien worden op basis van het in dat jaar werkelijk verdiend inkomen.
 • 49 % van de respondenten is voor de aanrekening van een toeslag wanneer er te weinig bijdragen betaald zijn, 51 % is tegen.
 • 28,5 % van de respondenten vindt een afrekening na de stopzetting van de activiteit aanvaardbaar; 71,5 % niet.
 • 33 % van de respondenten vindt een herziening van het pensioen na de pensionering aanvaardbaar, 67 % niet.

Het Monitoringcomite heeft twee pistes voorgesteld. 71% van de zelfstandigen is voorstander van het ‘N’ op ‘N’ systeem en 29% van de huidige berekeningswijze maar aangevuld met een spaarsysteem (= voorschotten).De enquête toonde ook volgende knelpunten aan

‘Stel dat uw inkomen dit jaar stijgt. In het huidige systeem moet u over drie jaar meer sociale bijdragen betalen. Wilt u die sociale bijdragen nu al betalen?’

 • 78% van de zelfstandigen zegt onmiddellijk meer sociale bijdragen te willen betalen van zodra hun inkomsten stijgen
 • 31,1% zou dit doen om duidelijkheid te hebben
 • 24,9% om latere toeslagen te vermijden
 • 21,8% omwille van fiscale redenen

“Wanneer kunt u een schatting van uw inkomen van 2011 geven?”

 • 68% voor 31 december van hetzelfde jaar
 • Tot 87% voor eind maart van het volgende jaar
 • 13% later dan maart van het volgende jaar
 • Ongeveer 1 op 4 van de zelfstandigen zet nu geld opzij opdat zij in de nabije toekomst hun sociale bijdragen vlot zouden kunnen betalen.


Het Monitoringcomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van

 • Unizo, (de Vereniging van Zelfstandige Ondernemers)
 • UCM (Union des Classes Moyennes)
 • SNI / NSZ (Syndicat Neutre pour Indépendants / Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen),
 • VSVZ (Unie van sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen)
 • RSVZ (Rijksinstituut voor Sociale Voorzieningen der Zelfstandigen), de organisaties van de cijferberoepen en de FOD Sociale Zekerheid.

Download hier het overzicht van de enquêteresultaten

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner