Federatie van Belgische Watersportbedrijven Watersportbedrijf Documentatie & Downloads Juridisch advies: het Europees Betalingsbevel
Inschrijven Nieuwsbrief
Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, schrijf u dan hieronder in en ontvang onze nieuwsbrief boordevol handige tips en weetjes.
E-mailadres:*
Firmanaam:*
Voornaam:*
Naam:*

Leden loginEuropees Betalingsbevel rekent af met achterstallige betalingen PDF Afdrukken E-mail

Europees BetalingsvbevelVlotte invordering binnen de EU van onbetaalde buitenlandse facturen  

Velen onder de leden van NAUTIBEL, watersportprofessionals, onderhouden intense handelsrelaties over de landsgrenzen heen. U levert goederen aan buitenlandse klanten, zelfs tot buiten de relatief veilige grenzen van de Europese Unie. Dit is onontbeerlijk voor een goede commerciële ontwikkeling van uw bedrijf. De pil kan bitter zijn wanneer uw buitenlandse klant nalaat de gefactureerde prestaties en leveringen te betalen.

Er bestaat echter sinds 2006 een alternatief, namelijk het Europees Betalingsbevel (hierna EBB), dat zeer recent in een nieuw kleedje werd gestoken met de Europese Verordening 936/2012 van 04.10.2012. 

 

De klassieke invorderingsprocedure

Wanneer gewone verzoeken tot betaling (rappels) en mondelinge of telefonische contacten geen resultaat opleveren, dient U eerst aangetekend aan te manen tot betaling. Ofwel vraagt uw klant betalingsuitstel, ofwel reageert die helemaal niet. U bent dan verplicht om de factuur in te vorderen, meestal via de Rechtbank van Koophandel van de plaats die uw factuurvoorwaarden aanduiden.

Dan volgt een investering: de deurwaarderskosten voor het opstellen en betekenen van een dagvaarding en de kosten van uw raadsman.

Als u dan een vonnis volgt, kan het in vele gevallen in het buitenland onuitvoerbaar zijn. Ook na aldaar het zgn. exequatur of toelating tot tenuitvoerlegging bekomen te hebben. De oorzaken zijn divers: de betrokkene kan niet meer aangetroffen worden. Of hij is in faling is gegaan. Of hij verweert zich op dat moment verweert tegen het vonnis van de Belgische rechtbank.

Heel omslachtig dus zonder garanties op succes. 

 

Europees Betalingsbevel
Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen, bovenover de klassieke invorderingsprocedures?

 

De Europese overheid gaat er van uit dat het economisch handelsverkeer hand in hand gaat met korte betalingstermijnen. Er werd een uniform invorderingssysteem op punt gesteld ten behoeve van ondernemers die geconfronteerd worden met onbetaalde buitenlandse facturen.

 

Eerst en vooral, het moet gaan om een klant/schuldenaar die buiten België maar wel in de Europese Unie woonachtig of gevestigd is, met uitzondering van Denemarken.

Op de website (https://e-justice.europa.eu/content european payment order forms-156-nl.do) kunt u een formulier downloaden. Hierin geeft u aan welke klant welke schuld niet betaalde. U vraagt hiermee diens veroordeling tot betaling. U dient hierin alle noodzakelijke gegevens in te voeren

 • Waaronder:

  Uw identiteit
  De identiteit van uw schuldenaar
  De aard van de zaak,
  Het bedrag waarop U gerechtigd is,
  met inbegrip van de uitgerekende intresten en het bedrag van de conventionele verhoging,

Documenten als bewijslast toevoegen is niet noodzakelijk maar wel zeer aanbevolen. De rechtbank kan er steeds naar vragen.
Het gaat uitsluitend om om burgerlijke zaken en handelszaken. Alle andere rechtstakken (bv. fiscale zaken, douanezaken, huwelijksmateries en niet-contractuele geschillen) zijn uitgesloten.
Dit formulier dient overgemaakt aan de bevoegde Rechtbank van de woonplaats of maatschappelijke zetel van uw klant.  

De bevoegde Rechtbank in de aangezochte lidstaat zal de ingediende aanvraag onderzoeken en vervolgens binnen de 30 dagen na de indiening van het verzoekschrift een betalingsbevel verlenen.

Het moet echter niet gaan om onbetwiste facturen. Zelfs indien uw factuur geprotesteerd werd, kan de EBB-procedure toegepast worden. Nadat het betalingsbevel aan de klant/schuldenaar ter kennis is gebracht, beschikt deze nog over de mogelijkheid zich ertegen te verweren tot 30 dagen na ontvangst ervan. Indien de schuldenaar dit initiatief neemt, wordt een klassieke procedure gevoerd voor de Rechtbank aldaar. Laat de schuldenaar deze termijn verstrijken, dan wordt het betalingsbevel uitvoerbaar en kan het zonder meer uitgevoerd worden, zelfs gedwongen door het leggen van beslag op goederen, gelden, materialen enz. 
 

De grote voordelen van een EBB

 U vermijdt de kosten van dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder en zal U enkel het rolrecht van de Rechtbank dienen te betalen. Die lopen in België al gauw op tot € 100,-
Ook de kosten van bijstand door een raadsman worden sterk gereduceerd. Hoewel er voor een EBB geen tussenkomst van een advokaat verplicht is, valt het toch aan te raden dat U zich bij het invullen van de formulieren goed laat informeren en bijstaan door een advokaat, gezien de ingevulde gegevens niet wijzigbaar zijn.
Het initiatief om zich te verweren ligt bij Uw klant/schuldenaar waardoor U zelf niet achter hem dient aan te zitten. Indien deze schuldenaar zich niet verweert, bekomt U een niet voor verzet of hoger beroep vatbare beslissing, daar waar in het klassieke verhaal alsnog verzet én hoger beroep mogelijk zijn.

Zekerheid 

Geeft dit verhaal U een grotere kans op succes? Zeker niet. Een insolvabele debiteur zal nog steeds insolvabel blijven en uw vordering niet kunnen voldoen. Beperkt u de bijkomende schade door de snelheid van de procedure en de lagere kosten ? Zeker wel.
Knelpunten in de EBB-procedure zijn vooral de correcte juridische identificatie van uw klant. Kijk dus goed na of de handelsnaam en de maatschappelijke benaming verschillen dan wel dezelfde zijn. Of er een verschil is tussen de uitbatingzetel en de maatschappelijke zetel. Ga ook na welke Rechtbank precies bevoegd is in functie van de waarde van Uw vordering en de territoriale rechtsgebieden.

Uiteraard begint een goed handelsverkeer met een goede overeenkomst, het handel drijven met coherente en aangepaste algemene handels- en verkoopsvoorwaarden, de betaling van voorschotten en enig formalisme (briefwisseling, handtekeningen, enz.).

Een hardleerse klant/schuldenaar zal echter - ingeval U beschikt over al deze documenten die samen een coherent dossier vormen - onder de indruk zijn van Uw doortastendheid wanneer U gebruik maakt van de middelen die anno 2013 door de Europese Commissie geboden worden.

D. R. Martens
Advokaat - MLAW - Gent
m.m.v. R. Van Hecke, advokaat.
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner